Denne nettsiden gir veiledning til praksisverter som tar imot studenter i praksis i høyere utdanning. Nettsiden gir praktisk informasjon og råd til deg som allerede er praksisvert eller til deg som lurer på hva det innebærer å være praksisvert. Nettsiden går gjennom alle ledd i et praksisopphold sett fra praksisverten sitt ståsted, fra oppstartfase, til praksisfase og sluttfase. Informasjonen på nettsiden er basert på omfattende intervjuer med praksisverter, samt samtaler med studenter og emneansvarlige. Nettsiden er først og fremst rettet mot disiplinutdanning innen realfag, med hovedvekt på fagområdene biologi og geologi.

Nettsiden Praksisveileder.no er utviklet gjennom prosjektet DEVELOP (Developing evidence-based mentoring for better STEM work placements). Les mer om prosjektet her: dvlp.w.uib.no.

Utforsk praksishjulet

Praksishjulet er et verktøy som gir oversikt over de forskjellige fasene i praksisperioden. Trykk på ikonene i hjulet for å finne informasjon, dokumenter, lenker, erfaringer både fra studenter som har vært i praksis og fra andre praksisverter som har mottatt praksisstudenter, og mye mer.

Icon credits: icons8.com

Praksiskurs tilknyttet denne nettsiden