Veiledertrening

Hva er viktige punker for deg som veileder? Hva skal du fokusere på før underveis i opplæringen?
I denne modulen vil vi gå gjennom nettopp dette, før vi avslutter med å forklare hvor viktig praksisoppholdet er for studentenes læring og motivasjon.

Før første møte med studenten

Det er noen ting som kan være viktig å ha tenkt gjennom før studenten kommer til din bedrift, og du skal starte veiledningsprosessen. Vi kan skille mellom eksplisitte faktorer og implisitte faktorer. La oss starte med de eksplisitte faktorene. Hvilke momenter er det viktig at studenten vet om som er nødvendig å vite om, kunne, og er forventet å gjøre? Det kan være alt fra oppmøtetidspunkt, arbeidsklær, utstyr, og konkrete arbeidsoppgaver. Å lage seg en liste over slike eksplisitte faktorer er en god «on-boarding» strategi som hjelper studentene å komme igang. For de mer implisitte faktorene, så er det de mer skjulte faktorene som en har opparbeidet seg gjennom årene, kultur, arbeidsmiljø og lignende. For eksempel, når spises det lunsj, hvem kan man stille spørsmål til, hvilken grad av fleksibilitet har en, og lignende. Å gjøre slike skjulte faktorer mer synlig kan være til stor hjelp for studentenes opplevelse av arbeidsmiljøet og inkludering.

Var denne informasjonen nyttig?

Synes du vi kan gjøre denne nettsiden bedre? Savner du noe? Vi setter pris på din tilbakemelding.
Klikk her for å sende oss dine tanker.