Praksisfase

Praksisfasen er perioden mens studenten er i praksis. For studentene vil perioden løpe fra første møte med praksisvert og til de er ferdig med praksis. Studentene skal i løpet av denne fasen gjennomføre et forutbestemt antall timer (avhengig av utdanningsinstitusjon) med praksis hos praksisbedriften. Studentene har også annen undervisning i praksisemnet som foregår på utdanningsinstitusjonen sammen med medstudenter og faglæreren.

Første kontakt med studenten

Praksisvert og student har første kontakt så snart som mulig etter at studenten har blitt tildelt praksisvert. Erfaring tilsier at det er lurt å avtale et møte og starte så snart som mulig.

Sett i gang praksisarbeidet

Under praksis er det forventet at studenten overholder arbeidstid og inngåtte avtaler, samt utfører avtalte oppgaver etter beste evne. Videre skal studenten gjøre seg kjent med bedriften og arbeidsoppgaver knyttet til praksisen, følge og overholde instruksjoner om sikkerhetsregler på bedriften, vise respekt for medarbeidere på arbeidsplassen og overholde eventuell taushetsplikt/ fortrolighet knyttet til bedriften. Studenten trenger utstyr og plass som kreves for å kunne utføre oppgavene de blir satt til. Studentene vil trenge veiledning og opplæring i praksisperioden, men det er også forventet at de aktivt engasjerer seg i egen læringsprosess og har ansvar for egen læring. Ta gjerne kontakt med faglæreren ved utdanningsinstitusjonen dersom dere er i tvil om forventninger og avklaringer under praksisarbeidet.

Midtveisevaluering

Studentene oppfordres til å føre notater fra praksis der de reflekterer over erfaringer, tanker og spørsmål rundt praksis. Studentene skal også skrive en blogg fra praksis. Bloggene er åpne og leses av slektninger, venner, faglærer og elever og medstudenter fra hele Norge. Faglæreren møter studentene midtveis i semesteret uten at praksisverten er tilstede. Hensikten med møtet er at studentene skal dele og diskutere erfaringer, samt reflektere over forholdet mellom det de har lært på utdanningsinstitusjonen og det de lærer i praksis.

Fallgruver

  • Bruker for lite tid på opplæring. Løsning: Bruk nødvendig tid på opplæring. Ha en god dialog med studenten og spør om det er gitt tilstrekkelig opplæring. Opplæring er en investering både for praksisbedriften og studenten. Med god opplæring sitter studentene igjen med positiv erfaring og bedre inntrykk av praksisoppholdet, og de lærer mer. I tillegg kan praksisbedriften stole på godt utførte arbeidsoppgaver.
  • Gir ikke tilstrekkelig informasjon. Løsning: Gi mer informasjon enn du tror at studenten trenger. Ha en god dialog med studenten og spør om det er gitt tilstrekkelig informasjon.
  • Studenten mangler arbeidsoppgaver. Løsning: Legg en plan for arbeidsoppgaver som studenten kan hjelpe til med å utføre, og som venter på studenten selv om bedriftens kontaktperson ikke er til stede. Oppgavene bør være relevante for studenten sin utdanning, men trenger ikke være superspennende eller varierte.
Var denne informasjonen nyttig?

Synes du vi kan gjøre denne nettsiden bedre? Savner du noe? Vi setter pris på din tilbakemelding.
Klikk her for å sende oss dine tanker.