Oppstartsfase

Oppstartsfasen er perioden før studenten starter praksisarbeidet. For studentene vil perioden løpe fra de søker opptak til emnet til de møter praksisvert første gang. Studentene skal i løpet av denne fasen velge praksisbedrift og søke opptak. Det er noen avklaringer og formaliteter som bør være på plass mellom praksisvert og student for praksis starter.

Formål

Det er et mål at praksisoppholdet skal gi praksisbedrifter arbeidskraft og innsikt som studentene tar med seg fra utdanninga til bedriften. For studentene er det et overordnet mål at de gjennom praksisoppholdet skal få faglig kunnskap og utvikle ferdigheter. På universitetet bruker vi ordet læringsutbytte for å beskrive det vi vil at studentene skal lære. Læringsutbytte kan forstås bredt, og inkludere:

Kompetansekartlegging og forventningsavklaring

Kompetansekartlegging og forventningsavklaring skal bidra til at studentene og praksisvertene har realistiske forventninger til praksisperioden. Det viktigste bidraget til forventningsavklaring er likevel at praksisvert og student har en god uformell dialog i oppstartsfasen og i praksisperioden.

Formelle krav

Det er enkelte formaliteter som må være på plass før praksisperioden, både fra studenter og praksisbedrifter.

Helse, miljø og sikkerhet

De fleste studenter vet ikke hvilke arbeidsoppgaver det er forventet at de skal utføre ved en praksisbedrift, de mangler erfaring og de er ikke vant med rutiner for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Dette gjør praksisstudenter ekstra utsatt for uønskede HMS-hendelser. 

Fallgruver

  • Venter for lenge på å ta kontakt. Studenten skal ha mange timer med praksis og både praksisbedriften og studenten skal gjerne koordinere praksis med andre aktiviteter. Løsning: Det er en fordel dersom praksivert og student møtes og gjør avtaler så snart som mulig etter at faglæreren har gitt beskjed om praksisplassen. Ved behov kan faglæreren eller konsulenten ved institusjonen kontaktes for å sørge for at studenten tar kontakt (se "Administrativ Støtte").
  • Urealistiske forventninger. Studenten kan ha urealistiske forventninger til arbeidsoppgaver som skal utføres, når det for eksempel gjelder hvor mye de kan jobbe i felt eller faglig bredde. Praksisvert kan ha urealistiske forventninger til studentens kompetanse. Løsning: Gi mer informasjon enn du tror at studenten trenger. Ha en god dialog med studenten og spør om det er gitt tilstrekkelig informasjon.
  • Studenten mangler arbeidsoppgaver. Løsning: Legg en plan for arbeidsoppgaver som studenten kan hjelpe til med å utføre, selv om bedriftens kontaktperson ikke er til stede. Oppgavene bør være relevante for studenten sin utdanning, men trenger ikke være superspennende eller varierte. Avtal jevnlig kontakt med studenten om arbeidsoppgaver og fremdrift.
Var denne informasjonen nyttig?

Synes du vi kan gjøre denne nettsiden bedre? Savner du noe? Vi setter pris på din tilbakemelding.
Klikk her for å sende oss dine tanker.