Om praksisveileder.no

Nettsiden Praksisveileder.no er utviklet gjennom prosjektet DEVELOP (Developing evidence-based mentoring for better STEM work placements) som er finansiert av Hk-dir - Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, program for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning. Prosjektgruppa består av samarbeidspartnere fra Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, NORCE, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Minnesota. Les mer om prosjektet her (https://dvlp.w.uib.no/).

The DEVELOP team

Sehoya Cotner
Centre Leader, bioCEED, UiB
Develop Project Leader
Gro I. van der Meeren
Senior Researcher, IMR
Gaute Velle
Research Professor, Norce/UiB
Kristin Holtermann
Adviser, bioCEED, UiB
Develop Project Coordinator
Jonathan Soulé
Senior Engineer, bioCEED, UiB
Iver Martens
University Lecturer, UiT
A. Kelly Lane
Assistant Professor, University of Minnesota
Lucas Jeno
Associate Professor, bioCEED, UiB
Sanne Boessenkool
Associate Professor, UiO
Truls Aaby
Student Technician, UiT
Emma Marie Falkeid Eriksen
Student Technician / Doctoral Research fellow, UiO
Benjamin Dyhre
Senior Executive Officer, UiO
Niklas Didrik Hellum
Senior Executive Officer, UiB
Kjerstin Nilsen Nøkling
Senior Executive Officer, UiB
Joel Schneider
Postdoctoral Researcher,
University of Minnesota
Ariel Steele
Postdoctoral associate,
University of Minnesota
Helge Alexander Vogt
Network coordinator for Geopraksis, UiT

 

Alumni

Anneleen Kool
Associate Professor, UiO
Johanne Sofie Lund
Adviser, UiT
My Hanh Tu
Administrative Manager, UiO
Susanne Zazzera
Student Technician, UiB

 

Partners and financial support

 

logo av Universitetet i Bergen
logo av Norge Arktiske Universitet
logo av Universitetet i Oslo
logo av University of Minnesota
logo av Senter for Fremragende Utdanning i Biologi bioCEED
logo av Senter for Integrert Geovitenskapelig utdanning iEarth
logo av Havforskningsinstituttet
logo av Norce

The project DEVELOP is funded by

logo av HKdir