Ønsker du å motta en student i praksis?

Både studenter, undervisere og våre samarbeidspartnere i samfunnet og næringslivet fremhever viktigheten av å utplassere studenter på relevante arbeidsplasser. Vi vil derfor gjerne komme i kontakt med deg dersom du ønsker å motta studenter i praksis på din arbeidsplass. Studentene kan ha praksis i både privat og offentlig sektor, så lenge arbeidet som studenten gjør i praksis er relevant i forhold til studenten sin utdanning (se liste her over utdanninger som tilbyr praksis). Arbeidet kan for eksempel inkludere innovasjon, forskning, frivillig arbeid, formidling eller forvaltning.

Arbeidsgivere for praksisstudenter får en fin anledning til å bli kjent med mulige jobbsøkere og presentere seg selv. Praksisbedrifter får også tilgang til gratis arbeidskraft. Samtidig kan et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og arbeidslivet bidra til at studieprogrammet blir bedre tilpasset de behovene kandidatene vil møte hos dere i fremtidige jobbsituasjoner.

Enten du er erfaren praksisbedrift, ny praksisbedrift eller bare nysgjerrig på praksisordningen, vil denne nettsiden gi informasjon om hva det innebærer å være praksisbedrift.

Du kan kontakte oss  dersom du ønsker å bli praksisbedrift.

Slik skriver du praksisbeskrivelse

Praksisbeskrivelsen forteller kort om arbeidsplassen og hvilke oppgaver studenten kan forvente å gjøre i praksis. Beskrivelsen av arbeidsoppgaver kan enten være generell og omtrentlige eller spesifikk og tilknyttet et prosjekt. Det bør også være en navngitt kontaktperson som studenten evt kan kontakte dersom de har spørsmål og evt lenke til virksomhetens nettside. Studentene som skal i praksis, leser som regel beskrivelsene grundig under oppstartfasen. Praksisbeskrivelsen kan være ca en halv til en side lang. Her er eksempler på praksisbeskrivelser:

Lær av andre

Noen arbeidsplasser har mottatt studenter i praksis en rekke ganger, og har mye erfaring med hvordan det er å være praksisvert. Informasjonen på denne nettsiden er delvis basert på intervjuer med tidligere og nåværende praksisverter.

Hva gjør og hva opplever studenter hos andre verter

Studentene våre  skriver blogginnlegg om deres opplevelser hos tidligere og nåværende verter.  De forteller både om de oppgavene som de har fått tildelt og hvordan de takler det med å anvende kunnskap og ferdigheter. Gjennom bloggene skaffer studentene seg ferdigheter i formidling.

Dersom din student jobber med data eller informasjon som ikke bør publiseres i denne bloggen, så må dette tydeliggjøres. Be gjerne om å få lese og godkjenne blogginnlegget til studenten.

Var denne informasjonen nyttig?

Synes du vi kan gjøre denne nettsiden bedre? Savner du noe? Vi setter pris på din tilbakemelding.
Klikk her for å sende oss dine tanker.